Orientis Adventure

Silk Road Adventure – 14 Days

Silk Road Adventure Duration: 14 Days 13 Nights Beijing – Xian – Urumqi – Turpan – Kashgar – Urumqi – Shanghai

Heart of China & Yangtze River Cruise – 13 Days

Heart of China & Yangtze River cruise Duration: 13 Day 12 Nights Beijing – Xian – E’meishan – Chongqing – Yichang – Shanghai